ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИТЕ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КЛИЕНТИ НА GRILLSTOP.BG

Настоящите общи условия за клиенти ("Общите условия") са приложими при всяко ползване на GrillStop.bg.

 1. Определения

Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предлагани от ГрилСтоп, които могат да бъдат поръчани от Клиент чрез Сайта.

Поръчка: е списък със стоки, ястия, напитки и услуги избрани от Клиент и изпратени за изпълнение и доставка  към ГрилСтоп чрез Сайта в съответствие с Оферта, избрани от Клиента

Клиент: е физическо или юридическо лице, което прави Поръчка чрез Сайта.

Споразумение: е договореността между Клиента и ГрилСтоп относно Поръчка и доставката или получаването на Поръчката на място.

Сайт: е уебсайтът GrillStop.bg, чрез който се предоставя Услугата.

ГрилСтоп: е дружеството, която приготвя и продава ястия, храни, напитки и други свързани продукти и използва Сайта за сключване на Споразуменията.

Услуга: са търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Клиента от GrillStop.bg, които включват публикуване на Оферта, сключването на Споразумения и изпълнението им.

GrillStop.bg: АрБиЕм - ЕООД, ЕИК 206200013, търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт GrillStop.bg.

 1. Идентификация на GrillStop.bg

GrillStop.bg  е собственост на АрБиЕм - ЕООД, ЕИК 206200013, с адрес за кореспонденция гр. София 1324, район р-н Люлин, бул. "Европа" No 11, електронна поща: mail@grillstop.bg, тел:088 83 74 353

 1. Приложимост
 1. Настоящите Общи условия са приложими само за Клиентите, които ползват Услугата посредством Сайта
 2. Чрез изпращането на Поръчка Клиентът директно сключва Споразумение с ГрилСтоп за доставка на избраната от Клиента Оферта. Клиентът е обвързан с Поръчката и не се допуска отмяна на Поръчки съгласно Раздел 6 по-долу.
 1. Оферта
 1. GrillStop.bg публикува Оферта от името на ГрилСтоп в Сайта. ГрилСтоп може да използва съставки и добавки в храните и напитките, които могат да причинят алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни, GrillStop.bg препоръчва, преди Клиентът да направи Поръчка, той/тя да се свърже с ГрилСтоп по телефона за актуална информация относно алергените.
 2. GrillStop.bg представя цялата Информация за ГрилСтоп по такъв начин, че за Клиента да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта и сключване на Споразумение.
 3. GrillStop.bg не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Сайта.
 1. Споразумение
 1. Споразумението влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчвам това" по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Сайта или от момента, в който Клиентът потвърди поръчката си по телефона.
 2. След получаване на Поръчката от Сайта, GrillStop.bg ще потвърди Поръчката на Клиента по телефона.
 3. Споразумението може да бъде изпълнено от ГрилСтоп, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за контакт и доставка, посочени или предоставени на ГрилСтоп.
 4. След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона и/или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) с ГрилСтоп във връзка с информация за статуса на Поръчката.
 5. Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения от Клиента адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.
 6. Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на ГрилСтоп.
 7. При доставката на Поръчката ГрилСтоп може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, ГрилСтоп ще откаже да достави съответните продукти на Клиента. 
 1. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчката
 1. Предвид факта, че Офертите включват нетрайни продукти/напитки, Клиентът няма право да разваля/анулира Споразумението. Поръчките не могат да бъдат анулирани от Клиента чрез GrillStop.bg.
 2. ГрилСтоп има право да анулира Поръчката, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
 3. Ако Клиентът подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, GrillStop.bg има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.
 4. GrillStop.bg има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Клиентът направи Поръчки, които изглеждат неверни или фалшиви, GrillStop.bg може да съобщи на съответните органи.
 1. Плащане
 1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да плати Поръчката на ГрилСтоп. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез плащане на ГрилСтопа при доставката до врата или на мястото за получаване.
 1. Уреждане на спорове
 1. Рекламации от Клиента във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Споразумението се подават до ГрилСтоп.
 2. Ако Клиентът има рекламация по отношение на Услугата, той трябва да го съобщи на ГрилСтоп по електронна поща или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел 2 от настоящите Общи условия.
 3. След като получи оплакването, ГрилСтоп реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от десет работни дни след получаването, с потвърждение за получаване.
 4. Европейската комисия управлява платформа за онлайн решаване на спорове. Интернет адресът на Платформата е http://ec.europa.eu/odr.
 1. Обработка и съхраняваните лични данни
 1. GrillStop.bg обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политика за лични данни на GrillStop.bg.
 1. Приложимо право
 1. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 2. При всяка поръчка от GrillStop.bg, било то по телефон или чрез мобилно приложение, Клиентът потвърждава, че е запознат/а и се съгласява с настоящите Общи условия.

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА GRILLSTOP.BG

Настоящата Политика за личните данни се прилага относно обработването на лични данни на клиенти на GrillStop.bg. В тази връзка GrillStop.bg се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при обработването на лични данни.

Какви лични данни се обработват и каква е причината

GrillStop.bg обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели:

 1. Осъществяване на поръчка

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато правите поръчка. Тези лични данни са необходими, за да бъде изпълнена, потвърдена и оценена поръчката, както и да се направи доставката. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. В процеса на поръчка обработваме следните лични данни:

 1. Обслужване на клиенти

Когато се свържете с ГрилСтоп, ще използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на въпроса ви или да разгледаме жалбата ви. Правното основание за това обработване на лични данни е, че е необходимо за изпълнението на договор, както е дефинирано в GDPR. Обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиенти:

 1. Проучвания на удовлетвореността на клиентите

За да сме сигурни, че нашите услуги са съобразени с вашите предпочитания, всички лични данни, които ни предоставяте, могат да бъдат използвани за дейности, свързани с проучвания на удовлетвореността на клиентите. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на GrillStop.bg (удовлетвореност на клиента), както е определено в GDPR. Това се отнася до същите лични данни, изброени под №. 2.

 1. Маркетингови съобщения

Ние също така обработваме вашите лични данни, за да можем да ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Такива съобщения включват последните новини, информация за отстъпки и за промоции, програми за лоялност, независимо от формата, който използваме, за да споделяме такива съобщения (включително имейли или известия). Правното основание за това обработване на лични данни, както е определено в GDPR, е, че сте се съгласили с него, когато сте направили поръчка. Когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да се отпишете, като изпратите съобщение на посочените контакти.

Обработваме следните лични данни за маркетингови цели:

 1. „Бисквитки“

Ние обработваме също лични данни, които ни предоставяте индиректно. GrillStop.bg използва „бисквитки“ за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните "бисквитки" са необходими за използването на уебсайта. Бисквитките събират следните лични данни:

Събраните от аналитичните и маркетинговите "бисквитки" данни не са свързани с останалата информация, която предоставяте по време на поръчката. Моля, запознайте се с нашата Политика за използване на "бисквитки" за повече подробности относно "бисквитките".

 1. Предотвратяване на измами

Ние обработваме някои от горепосочените лични данни и за предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба. Правното основание за тази обработка е, че е необходимо да се преследва законният интерес на GrillStop.bg (предотвратяване на измами), както е определено в GDPR.

Възраст на Клиентите

Сайтът GrillStop.bg не е предназначен за лица на възраст под 16 години и нямаме намерение да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под 16-годишна възраст. Не може обаче да проверим действителната възраст на посетителите. Ето защо съветваме родителите да наблюдават онлайн действията на децата си, за да предотвратят предоставянето на личните им данни без съгласието на родителите. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетен без съгласие, моля, свържете се с нас на адрес mail@GrillStop.bg. В резултат ще предприемем изтриване на тези данни.

Срок на съхранение на личните данни

GrillStop.bg няма да съхранява личните ви данни за по-дълъг период от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани данните. Ние ще съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време само в случай, че сме длъжни по закон да го направим. GrillStop.bg изтрива повечето от вашите лични данни 10 години след като сте направили поръчката си. Използваме този срок за счетоводно-административни цели и за да можем да отговорим на евентуални въпроси и оплаквания относно поръчката ви, отправени от вас.

Споделяне на лични данни с трети страни

GrillStop.bg няма да продава вашите лични данни на трети лица и ще ги разкриваме на трети лица само в случай, че това е необходимо за изпълнение на договора ни с вас или за спазване на законови задължения.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните страни:

Когато възлагаме на трети страни да обработват вашите лични данни от наше име, ние ще сключим договор за обработка на данни, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на вашите лични данни.

Уебсайтове на трети страни

GrillStop.bg може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Когато посещавате такива уебсайтове, имайте предвид, че всеки от тях има своя собствена декларация за поверителност. Ние  не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват вашите лични данни затова насърчаваме хората да се запознаят с Общите им условия и политики за защита на личните данни.

Достъп до лични данни, коригиране и изтриване

Имате право на достъп до всички лични данни, които събираме за вас, както и правото да поискате да ги коригираме или изтрием. Ако смятате, че обработваме вашите лични данни без валидно правно основание, или че обработваме лични данни, които не са от значение за процеса ни на работа, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с office@GrillStop.bg. GrillStop.bg ще отговори на вашето искане възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от четири седмици след получаване на вашата заявка.

Препоръки, въпроси и оплаквания

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме. Ние също бихме искали да чуем от вас съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.

Данни за контакт

София
бул. Европа 11
еmail: mail@grillstop.bg
телефон: +359 888 374 353

 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“

GrillStop.bg използва „бисквитки“ и бутони за социални медии (наричани по-нататък за краткост:„Технологии“) на своя Сайт, които ни помагат да осигурим по-добро, по-бързо и по-безопасно потребление. Ние се отнасяме много сериозно към вашата поверителност по отношение на тези Технологии. За повече информация относно начина, по който обработваме вашите данни, моля, направете справка с нашата Политика за личните данни. Чрез нястоящата Политика относно „бисквитките“ бихме искали да ви обясним какви са използваните Технологии и начина им на прилагане. Ако все още имате въпроси относно използването на Технологиите или за вашата поверителност, може да се свържете с нас на адрес: mail@grillstop.bg.

Кои технологии използваме?

Както вече споменахме, използваме различни Технологии за събиране на данни. Технологиите, използвани от GrillStop.bg, са скриптове, тракери и „бисквитки“. Всяка от Технологиите ще ви бъде обяснена по-долу.

 1. Какво е скрипт?

Скрипт е част от програмния код, който се използва, за да направи така, че нашият уебсайт да функционира правилно и да бъде интерактивен. Този код може да бъде изпълнен на нашия сървър или на вашето устройство.

 1. Какво е тракер?

Тракер е малка, невидима част от текст или изображение на нашия уебсайт, която се използва за анализ на трафика на уебсайта ни. За да анализираме трафика, използваме няколко тракера, всеки от които съхранява различни ваши данни.

 1. Какво са „бисквитките“?

„Бисквитка“ е прост малък текстов файл, който се изпраща от нашите уеб страници и се съхранява от уеб браузъра ви на твърдия диск на вашето устройство. Някои „бисквитки“ са необходими, за да използвате функциите и услугите на уебсайта ни по време на текущото посещение. Други „бисквитки“ ще останат на твърдия диск на устройството ви и ще бъдат изпратени обратно на нашите сървъри, когато отново посетите нашия уебсайт.

 1. Какво представляват бутоните за социални медии?

Освен „бисквитките“, нашите уебсайтове използват и бутони за социални медии. Тези бутони са включени, за да популяризират уеб страници („харесване“) или да споделят в социални мрежи, като Facebook, Instagram и YouTube. Тези бутони работят чрез части от код, който идва от самите Facebook, Instagram и YouTube.

Защо използваме тези Технологии?

Поставяме „бисквитки“, тракери и скриптове с различни цели: функционални, аналитични и маркетингови. По-долу ще откриете общ преглед на различните цели за използване на Технологиите.

 1. Функционални цели

Използваме различни Технологии, за да гарантираме, че уебсайтът ни функционира добре и е лесен за работа. За целта се използват скриптове и „бисквитки“.Скриптовете са необходими, за да може уебсайтът да работи, да ви позволява да се движите из него, както и да използвате услугите и функциите му. „Бисквитките“ се използват за различни функции като запазване на продукти в кошницата за пазаруване, запомняне на избран от вас адрес и други. Някои от използваните за функционални цели Технологии са толкова важни за функционирането на нашия уебсайт, че не могат да бъдат изключени.

 1. Аналитични цели

Ние анализираме вашето поведение на нашия уебсайт, като използваме „бисквитки“ и тракери. Данните ни помагат да разберем как използвате уебсайта ни, за да го адаптираме към вашите желания. Например, анализираме кои страници са най-посещавани и как се движите в нашия уебсайт. Чрез събиране на данни, ние постоянно подобряваме уебсайта ни, като променяме структурата и съдържанието му за ваше удобство.

 1. Маркетингови цели

Ние се надяваме да използвате уебсайта ни възможно най-често и затова прибягваме към бисквитки и тракери с цел реклама. С помощта на „бисквитките“, можем да ви предложим интересни оферти и/или отстъпки. Анализирайки колко често посещавате уебсайта ни и кои продукти намирате за интересни, ние адаптираме нашите предложения към вашите желания.

Какви са вашите права?

 1. Активиране/деактивиране на „бисквитките“ и изтриване на „бисквитките“

Винаги можете да коригирате предпочитанията си относно Технологиите (често наричани само „бисквитки“ в Интернет). Технологията, която съхранява данни на вашето устройство се нарича “биксвитки”, и данните могат бъдат изтрити по всяко време. Моля имайте предвид, че при деактивирането на Технологиите е възможно части от нашия уебсайт да спрат да функционират. Базовитехнологии за работата на уебсайта (включително някои скриптове и бисквитки) не могат да бъдат деактивирани. Ако желаете да да промените настройките си за даден браузър и евентуално да изтриете „бисквитките“, моля кликнете на съответния линк:

 1. Право да преглеждате, променятеили изтривате данните си

Имате право да поискате достъп и коригиране или изтриване на данните си (за повече информация вижте нашата Политика за личните данни.За да предотвратим злоупотреба, може да ви помолим да се идентифицирате по подходящ начин в случай на такава заявка. Ако желаете да получите пълна информация за съхраняваните лични данни, свързани с „бисквитка“, трябва да ни изпратите копие на въпросната „бисквитка“. Инструкции как да получите копие на “биксвитка”, може да намерите в настройките на вашия браузър. За заявки може да се свържете с нас на адрес: mail@grillstop.bg. GrillStop.bg ще отговори на вашата молба възможно най-скоро, но не по-късно от четири седмици.

 1. Комисияза лични данни

В допълнение към това, че може да подадете жалбата си до нас, съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR), вие имате право и да подадете сигнал срещу обработката на личните ви данни в Българската орган за защита на личните данни. За такъв сигнал може да се свържете с български орган за защита на личните данни.

Информация за контакти

София
бул. Европа 11
еmail:mail@grillstop.bg
телефон: +359 888 374 353

Grill Stop

София
бул. Европа 11

Работно време:
Понеделник - Петък 8.00-18.00

Грил СтопМенюДоставкиАбонаментГалерияЗа насКонтактиОбщи условия и Лични данни